PRODUCTS

英制R系列深沟球轴承

深沟球轴承 DEEP GROOVE BALL BEARING
深沟球轴承属于不可分离型轴承,应用范围十分广泛:
*工作期间不需保养
*适用于非常高的转速
*能承受中等径向及双向的轴向载荷
*提供多种密封圈;防尘盖及润滑剂供选择, 亦可提供外圈带止动槽或法兰盘结构
*可选择多种内部游隙和公差级,适用不同的应用条件
*产品系列:通用及薄壁系列( 6000; 6200; 6300; 6400;61700;61800; 61900), 微型系列,英制1600系列,英制R系列
*主要应用范围:电机马达、通用工业机械、齿轮箱、泵业、农机、汽车等

单列深沟球轴承
微型球轴承
深沟球轴承(英制16系列)
深沟球轴承(英制R系列)

SKU: deep groove ball bearing (inch R series bearing) 分类: ,

基本尺寸(mm) 轴承型号 额定载荷(N) 极限转速(rpm) 重量(g)
d D B B1 rmin 开式 防尘盖型 密封圈型 动载荷(Cr) 静载荷(Cor)
2.381 4.762 1.588 2.4 0.1 R133 R133 ZZ R133-2RS 188 60 80000 95000 0.13
  7.938 2.779 3.6 0.15 R1-5 R1-5 ZZ R1-5-2RS 550 175 60000 71000 0.72
                         
3.175 6.35 2.38 2.8 0.1 R144 R144 ZZ R144-2RS 283 95 67000 80000 0.27
  7.938 2.779 3.6 0.1 R2-5 R2-5 ZZ R2-5-2RS 560 179 60000 67000 0.72
  9.525 2.779 3.6 0.15 R2-6 R2-6 ZZ R2-6-2RS 640 225 53000 63000 1.13
  9.525 3.967 4.0 0.3 R2 R2 ZZ R2-2RS 630 218 56000 67000 1.39
  12.7 4.366 4.4 0.3 R2A R2A ZZ R2A-2RS 640 225 53000 63000 3.23
                         
3.967 7.938 2.779 3.2 0.1 R155 R155 ZZ R155-2RS 360 149 53000 63000 0.56
                         
4.762 7.938 2.779 3.2 0.1 R156 R156 ZZ R156-2RS 360 149 53000 63000 0.42
  9.525 3.175 3.2 0.1 R166 R166 ZZ R166-2RS 710 270 50000 60000 0.85
  12.7 3.967 5.0 0.3 R3 ZZ R3 ZZ R3-2RS 1300 485 43000 53000 2.79
                         
6.35 9.525 3.175 3.2 0.1 R168 R168 ZZ R168-2RS 375 173 48000 56000 0.54
  12.7 3.175 4.8 0.15 R188 R188 ZZ R188-2RS 1080 440 40000 50000 2.24
  15.875 4.978 5.0 0.3 R4 R4 ZZ R4-2RS 1480 615 38000 45000 4.42
  15.875 4.978 5.0 0.3 R4B R4B ZZ R4B-2RS 1600 600 38000 45000 4.43
  19.05 5.558 7.1 0.4 R4A R4A ZZ R4A-2RS 2340 885 36000 43000 9.17
                         
7.938 12.7 3.967 4.0 0.15 R1810 R1810 ZZ R1810-2RS 540 276 40000 48000 1.56
                         
9.525 22.225 5.558 7.1 0.4 R6 R6 ZZ R6-2RS 3350 1410 32000 38000 10
                         
12.7 28.575 6.35 7.9 0.78 R8 R8 ZZ R8-2RS 5116 2402 20000 26000 18
                         
15.875 34.925 7.14 8.7 0.78 R10 R10 ZZ R10-2RS 5961 3238 13000 20000 37
  34.925 11.0 0.78     99502H 7600 3750 24000 14000 43
                         
19.05 41.275 7.938 11.1 0.78 R12 R12 ZZ R12-2RS 9386 4982 18000 21000 47
                         
22.225 47.625 9.525 12.7 0.78 R14 R14 ZZ R14-2RS 10098 5827 15000 18000 71
                         
25.4 50.8 9.525 12.7 0.78 R16 R16 ZZ R16-2RS 10098 5827 14000 16000 85
                         
28.575 53.975 9.525 12.7 0.78 R18 R18 ZZ R18-2RS 13256 8274 13000 15000 90
                         
31.75 57.15 9.525 12.7 0.78 R20 R20 ZZ R20-2RS 13256 8274 12000 14000 95
                         
34.925 63.5 11.112 14.3 0.78 R22 R22 ZZ R22-2RS 15970 10320 12500 11000 106
                         
38.1 66.675 11.112 14.3 0.78 R24 R24 ZZ R24-2RS 16770 11521 11500 10000 141